Architectenatelier Petrus

Dakkapel familie Reissig-Lageveen Oosterbeek

Voor de familie Reissig-Lageveen te Oosterbeek is een studie gedaan naar uitbreiding van de zolderruimte. Die kent een maximale stahoogte van slechts 1,4 meter en is met moeite als werkruimte aan te duiden. Het bestemmingsplan staat een verhoging van de nokhoogte toe van 10% van de totale hoogte van de woning. De rijwoning bevindt zich in een buurt met woningen die een grote eenheid vertonen.

Een studie naar de mogelijkheden voor een maximale vergroting van effectieve en functionele ruimte heeft diverse varianten opgeleverd, waarvan een tweetal in het achterste dakvlak zijn gesitueerd.

Variant 1 kent een in aanzicht driehoekige vorm, waarbij het hoogste punt  de maximale toegestane hoogte krijgt. Op de zolder resulteert dat in een erg fraaie slaapkamer, met schitterend uitzicht op het groene achtergebied.

Variant 2 levert een boeiende invulling op als werkkamer annex bergruimte. De dakkapel heeft een breedte van vijf meter en steekt 90 cm over de bestaande achtergevel heen. Opdrachtgever zal bij deze oplossing op de bestaande zolder kunnen zitten, terwijl beenruimte wordt gevonden in het verdiept liggende overstek. Opgelost en fraai, maar....

Beide plannen (en diverse varianten) zijn in een tweetal sessies met de Welstandscommissie besproken, hetgeen het volgende oordeel opleverde:

"De commissie is zeer verrast door de inventieve en verrassende aard van de plannen, maar is van mening dat het niet voldoet aan gemeentelijke beleidsuitgangspunten. In essentie kwam die afwijzing neer op het "te veel verstoren van de eenheid in het gave blok".

Bovenstaande studie heeft mij en opdrachtgever vanaf de start zeer uitgedaagd. Bij deze opgave lag de essentie in het zoeken naar de grenzen van het mogelijke. Helaas is door de subjectieve afweging doorgang van het plan belemmerd, terwijl realisatie op basis van regelgeving toegestaan is.

Deze opdracht voor slechts één dakkapel heeft mij geleerd dat ik opgaven met het zelfde karakter met even groot enthousiasme zal aanpakken, met slechts één doel: realisatie van het object.

Dakkapel Oosterbeek variant 1, achtergevel., beschrijving komt hierna.

Dakkapel Oosterbeek variant 1, achtergevel.

Dakkapel Oosterbeek variant 1 plattegrond zolder, beschrijving komt hierna.

Dakkapel Oosterbeek variant 1 plattegrond zolder

Dakkapel Oosterbeek variant 2 doorsnede, beschrijving komt hierna.

Dakkapel Oosterbeek variant 2 doorsnede

Dakkapel Oosterbeek variant 2, plattegrond zolder., beschrijving komt hierna.

Dakkapel Oosterbeek variant 2, plattegrond zolder.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal