Architectenatelier Petrus

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

"Vorm geven aan een gebouw, passend bij het imago van het Waterschap met gebruik van streekeigen materialen”. Zie hier de krachtige wens van de opdrachtgever waarmee mijn ontwerpwerk startte. Het zogenoemde flexwerken zou zeer stringent doorgevoerd moeten worden binnen de organisatie van het Waterschap. Dat uitgangspunt zou moeten resulteren in een nieuw kantoorgebouw waar onderlinge ontmoeting op heel natuurlijke wijze plaats moet kunnen vinden.

De vleugels voor de verschillende directies zijn daar, waar relaties intensief zijn, op zo kort mogelijke afstand van elkaar gesitueerd. Tussen de vleugels zijn op de mooiste plaatsen in het gebouw ontmoetingsplekken en informele werkplekken gepositioneerd. In de openheid van het atrium komen collega’s elkaar heel gemakkelijk tegen, hetgeen anonimiteit voorkomt. Het gebouw diende het imago van het Waterschap te weerspiegelen. Ik heb daarom zowel binnen als buiten materialen toegepast waarin dat het scherpst wordt uitgedrukt.
Baksteen in fraai metselwerkverband loopt van buiten door naar binnen en is op de gehele begane grond verticaal gemetseld. Daarmee wilde ik verbeelden dat regen langs het gebouw naar beneden stroomt. Daarnaast zijn in de buitengevels vele boogvormige lichtopeningen opgenomen, die als 'spuigaten' de relatie tussen binnen en buiten verzorgen.
Het gebouw betreden is een waar feest van licht en lucht en ondanks haar hoge atrium ademt het gebouw een sfeer van intimiteit.
De extra opdracht voor het interieur (intensieve samenwerking met Chris Pachen van N-interieurarchitecten Maastricht) is aangegrepen om het karakter van het Waterschap optimaal tot uitdrukking te brengen.
Stalen robuuste balustrades, concentratiewerkplekken met wanden van dubbele ruiten, gevuld met rivierkeien, riet of zandzakken. De gebruikte  materialen laten zien waarmee het Waterschap werkt.
Overal in en om het gebouw is voelbaar dat het gebouw voor het personeel van het Waterschap is ontworpen.
Landschap en gebouw vormen een onafscheidelijke eenheid, elk met hun eigen kwaliteiten.
Wat mij, anno 2016, nog steeds verblijd is dat het gebouw door het personeel nog steeds zeer hoog wordt gewaardeerd als werkomgeving.

Luchtfoto kantoor situatie 2017, beschrijving komt hierna.

Luchtfoto kantoor situatie 2017

tekst

Zuidgevel kantoor, schitterend gelegen aan het water., beschrijving komt hierna.

Zuidgevel kantoor, schitterend gelegen aan het water.

De voorhof. Gemetselde bogen verbinden gebouw/buitenruimte. , beschrijving komt hierna.

De voorhof. Gemetselde bogen verbinden gebouw/buitenruimte.

Hoofdtrap in atrium. Pronkstuk van het gebouw met daklicht., beschrijving komt hierna.

Hoofdtrap in atrium. Pronkstuk van het gebouw met daklicht.

Centrale hal met licht en uitzicht biedend daklicht., beschrijving komt hierna.

Centrale hal met licht en uitzicht biedend daklicht.

Een van de vele informele werkplekken, gekoppeld aan atrium., beschrijving komt hierna.

Een van de vele informele werkplekken, gekoppeld aan atrium.

Detail buitenmetselwerk, een huzarenstuk van de metselaar., beschrijving komt hierna.

Detail buitenmetselwerk, een huzarenstuk van de metselaar.

Entreegebied met wachtruimte; zicht op voorhof., beschrijving komt hierna.

Entreegebied met wachtruimte; zicht op voorhof.

Begane grond. Het oogvormig atrium koppelt de vleugels., beschrijving komt hierna.

Begane grond. Het oogvormig atrium koppelt de vleugels.

3e verdieping- Kromming vleugels brengt buitenruimte binnen., beschrijving komt hierna.

3e verdieping- Kromming vleugels brengt buitenruimte binnen.

Verzamelde beelden van het gebouw., beschrijving komt hierna.

Verzamelde beelden van het gebouw.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal