Architectenatelier Petrus

Huis van de Toekomst

Het Huis van de toekomst biedt bewoners woonkwaliteit met grote vrijheid. Indien bewoners in de toekomst door afnemende mobiliteit meer zorg nodig hebben dan worden zij door DOMOTICA in verre mate ondersteund. Daarnaast maakt de woning door haar ingenieuze structuur diverse mogelijkheden tot bewoning mogelijk. Om te vermijden dat te vergaande indelingsvrijheid bewoners tot wanhoop drijft, worden er diverse indelingsmogelijkheden aangereikt. Een eerste bewoner kan gedurende zijn gehele leven in de totale woning wonen, maar hij kan in de loop der tijd ook slechts de verdieping gaan bewonen. Met geringe ingrepen in de basiswoning kunnen namelijk binnen de omhullende schil ook twee woningen worden gerealiseerd. In dat geval kunnen ouder, kind en kleinkind onder hetzelfde dak een plaats vinden bij zorgvuldige scheiding tussen eigen privédomeinen. De woning maakt dus verschillende en verrassende inrichtingen mogelijk. Verrassend, omdat de woning, net als de mens zelf, openheid en beslotenheid kent, afgestemd op de behoeften van de bewoners.

De structuur van het Huis van de Toekomst
In de diepte van de woning worden drie zones onderscheiden van ongeveer 3 meter diep en over de volle breedte van de woning. Aan zowel de voor- als de achterzijde wordt er een vloerzone gerealiseerd op een hoogte van respectievelijk ca. 3 en 6 meter, die resulteren in een open middenzone.
Aan de vloerzone gesitueerd op 6 meter hoogte kunnen, indien op enig moment gewenst, eronder aan te brengen ruimten worden opgehangen.
Het hoogteverschil tussen de twee genoemde vloerzones maakt hoge woonruimten mogelijk (vides). Eventueel later te realiseren slaap- of werkplekken laten de ruimtelijkheid van de begane-grond intact. De open middenzone is de plaats waar niet alleen de trappen en natte cellen, maar ook twee schachten zijn gesitueerd waarin alle verticale leidingen en kanalen zijn ondergebracht. De kern van de woning biedt, binnen de geschetste structuur, een compacte oplossing voor vele invullingen, die gedurende de gehele lange levensduur van de woning vrijheid bieden.

Brochure pagina 1., beschrijving komt hierna.

Brochure pagina 1.

Binnenzijde brochure. Levensloopbestendige woning., beschrijving komt hierna.

Binnenzijde brochure. Levensloopbestendige woning.

Achterzijde brochure. Plattegronden., beschrijving komt hierna.

Achterzijde brochure. Plattegronden.

Inspiratie hangende slaapkamer in vide., beschrijving komt hierna.

Inspiratie hangende slaapkamer in vide.

Plattegronden: binnen oorspronkelijke volume 2 woningen., beschrijving komt hierna.

Plattegronden: binnen oorspronkelijke volume 2 woningen.

Plattegrond tweede verdieping en doorsnede., beschrijving komt hierna.

Plattegrond tweede verdieping en doorsnede.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal