Architectenatelier Petrus

Nieuwbouw 105 woningen De Slaag

De aanleiding voor deze opdracht was een prijsvraag, die onder een aantal ontwikkelaars is uitgezet. Door de opdrachtgever, Stichting Woningbeheer Betuwe, werd aan een aantal aannemers gevraagd een plan in te dienen, compleet met prijs, voor 105 woningen in plan De Slaag te Maurik. Het stedenbouwkundig plan gaf helder de positie en beeldkwaliteit weer van de te realiseren woningen. Binnen de wijk vormt De Slaag een goed herkenbare eenheid temidden van de bestaande en te handhaven bebouwing.

Na het winnen van de prijsvraag werd door mij een plan ontwikkeld met een zeer grote variatie aan woningtypen. De realisatie werd afgerond in 2012. De drie kleinschalige appartementengebouwen binnen het plan omvatten totaal 30 appartementen. De indeling en omvang daarvan kennen een grote variatie. Binnen de wijk zijn de markante bouwblokken op strategische posities geplaatst. De overige bebouwing wordt gevormd door een melange van seniorenwoningen en geschakelde eengezinswoningen, waarbij een grote variatie in de richting van de kap kenmerkend is.

Een groen binnengebied vormt het nieuwe hart van het buurtje, de plaats waar oorspronkelijk een gymzaal was gesitueerd.

 

 

Maurik 3D-schets 105 woningen in bestaande wijk., beschrijving komt hierna.

Maurik 3D-schets 105 woningen in bestaande wijk.

Straatbeeld nieuwbouw., beschrijving komt hierna.

Straatbeeld nieuwbouw.

Appartementengebouw-grote diversiteit woningtypen., beschrijving komt hierna.

Appartementengebouw-grote diversiteit woningtypen.

Appartementengebouw-penthouse met riante ruimtelijkheid., beschrijving komt hierna.

Appartementengebouw-penthouse met riante ruimtelijkheid.

Appartementengebouw-grote diversiteit woningtypen., beschrijving komt hierna.

Appartementengebouw-grote diversiteit woningtypen.

Seniorenwoningen., beschrijving komt hierna.

Seniorenwoningen.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal