Architectenatelier Petrus

Nieuwbouw Bibliotheek- renovatie Cultureel Centrum Wijchen

Plantoelichting verbouwing Sociaal Cultureel Educatief Centrum 't Mozaïek en uitbreiding met nieuwbouw Bibliotheek te Wijchen

De opdracht van de Gemeente Wijchen (2013) een ontwerp te maken voor de samenvoeging van Bibliotheek en ’t Mozaïek heeft geresulteerd in een plan voor uitbreiding aan de Campuszijde van het SCEC en de nieuwbouw van de Bibliotheek. Het project betrof daarnaast de herstructurering van het oorspronkelijke entreegebied aan de zuidzijde en de verduurzaming (renovatie) van de zuidgevel. 
De samenvoeging van alle partijen in het vernieuwde complex leidde tevens tot de nieuwe naam ervan: De Huiskamer van Wijchen.

De gekromde buitengevel van de Bibliotheek creëert, tezamen met de volledig nieuwe entreehal, een ontvangstgebied met allure. De benadering vanaf de Campus biedt al op grotere afstand een helder zicht op het vernieuwde gebouw.

De nieuwe ontvangsthal biedt de mogelijkheid alle omliggende functies te bereiken, zonder de huidige foyer te doorkruisen. Publieksstromen verstoren daarmee niet de activiteiten in de foyer. De ontvangsthal functioneert als een tweede foyer naast de bestaande en oorspronkelijke foyer. Vanwege een brede schuifwand in de wand tussen beide foyers is het mogelijk ze aan elkaar te koppelen. Dat biedt bij grotere evenementen een sterke vergroting van de gebruiksmogelijkheden.
Bij binnenkomst in de ontvangshal wordt duidelijk dat de representatieve dagkassa hierin een prominente plaats inneemt.

Door de toepassing van warme materialen voor de vloeren, wanden en het plafond wordt het karakter van De Huiskamer van Wijchen in sterke mate ondersteund: een hartelijk welkom voor een ieder die hier wil zijn!

De nieuwe bibliotheek (links) en de ontvangsthal., beschrijving komt hierna.

De nieuwe bibliotheek (links) en de ontvangsthal.

Oorspronkelijke achterzijde vanaf parkeerterrein Campus., beschrijving komt hierna.

Oorspronkelijke achterzijde vanaf parkeerterrein Campus.

Situatie. Gekromde gevel versterkt zichtbaarheid entree., beschrijving komt hierna.

Situatie. Gekromde gevel versterkt zichtbaarheid entree.

3D-plattegronden-nieuwbouw/bestaand duidelijk herkenbaar., beschrijving komt hierna.

3D-plattegronden-nieuwbouw/bestaand duidelijk herkenbaar.

Volledig vernieuwde zuidgevel-veranderde gevelritmiek. , beschrijving komt hierna.

Volledig vernieuwde zuidgevel-veranderde gevelritmiek.

Oorspronkelijke begane grond met entree zuidzijde., beschrijving komt hierna.

Oorspronkelijke begane grond met entree zuidzijde.

Oostgevel Bibliotheek-zicht op tribune Bibliotheek., beschrijving komt hierna.

Oostgevel Bibliotheek-zicht op tribune Bibliotheek.

Hoog en laag,bamboe en zachte vloerbedekking Bibliotheek. , beschrijving komt hierna.

Hoog en laag,bamboe en zachte vloerbedekking Bibliotheek.

Tribune Bibliotheek biedt brede gebruiksmogelijkheden., beschrijving komt hierna.

Tribune Bibliotheek biedt brede gebruiksmogelijkheden.

De schuifwand tussen beide foyers., beschrijving komt hierna.

De schuifwand tussen beide foyers.

tekst

Geveldetail Bibliotheek verbeeldt gestapelde boeken., beschrijving komt hierna.

Geveldetail Bibliotheek verbeeldt gestapelde boeken.

De hand van de meester metselaar is duidelijk zichtbaar., beschrijving komt hierna.

De hand van de meester metselaar is duidelijk zichtbaar.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal