Architectenatelier Petrus

Nieuwbouw Brede School Cothen

Het gebouw van de Brede School Cothen is al vanaf grote afstand te zien en vormt in de avonduren, door de oplopende gevleugelde dakvlakken, een lichtend baken in het duister. De ronde vormen maken het gebouw tot een sieraad dat op elke plek in het gebouw verrassende doorzichten biedt.
Het bouwwerk omvat een 8-klassige basisschool, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een consultatiebureau en een organisatie voor buitenschoolse opvang. Het hart van het gebouw wordt bekroond met een tweetal golvende dakvleugels die het daglicht fraai binnenlaten. 

Het gebouw diende aantoonbaar zeer lage onderhouds- en exploitatielasten te kennen. Daarom wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag. Gebruikers ervaren hierdoor een hoge mate van comfort.
Alle materialen die binnen en buiten zijn toegepast zijn onderhoudsarm.
Geen aftimmeringen van kozijnen, maar detailleringen zonder opsmuk maken de kans op beschadiging minimaal. De doorvoering van de 'frisse-school' gedachte en een goede daglichtregeling van de verlichting maken het energiegebruik door verlichting beperkt. De daken zijn bedekt met sedum die ongewenste opwarming in warme seizoenen voorkomt.

Het gebouw heeft zich heel natuurlijk genesteld op de locatie.  Rondom het gebouw zijn de speelterreinen voor de verschillende doelgroepen gecreëerd. De scheidingen tussen de verschillende verharde compartimenten zijn door middel van fruitbomen gerealiseerd, heel herkenbaar en specifiek voor een dorp als Cothen.

De warme kleur van het genuanceerde metselwerk verstrekt het gebouw een heel aangenaam karakter. De laagdrempeligheid van het gebouw wordt daarmee ten zeerste gediend. De Brede School weet zich omringd door woningen en een clubgebouw, elk met een eigen uitstraling. De vorm van het nieuwe gebouw respecteert de haar omringende bebouwing door haar eigenheid te benadrukken.

Detail ontmoeting dak en gevel in veelkleurig metselwerk., beschrijving komt hierna.

Detail ontmoeting dak en gevel in veelkleurig metselwerk.

Benadering gebouw, beeldbepalend voor omgeving., beschrijving komt hierna.

Benadering gebouw, beeldbepalend voor omgeving.

Plattegrond-fraai gesitueerd in

Plattegrond-fraai gesitueerd in "boomgaard".

Entree peuterspeelzaal duidelijk door pergola begeleid., beschrijving komt hierna.

Entree peuterspeelzaal duidelijk door pergola begeleid.

De ronde vormen compartimenteren het terrein., beschrijving komt hierna.

De ronde vormen compartimenteren het terrein.

De ronde vormen zijn kenmerkend voor mijn architectuur., beschrijving komt hierna.

De ronde vormen zijn kenmerkend voor mijn architectuur.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal