Architectenatelier Petrus

Nieuwbouw VMBO-school en Gymzaal Stevensbeek

Nieuwbouw Scholengemeenschap Stevensbeek, huisvesting VMBO en Gymzaal.

Ooit een klooster en nu een plaats om een beheerst feest van ruimte en licht te vieren.

De oorspronkelijke kapel diende, als het enig te behouden restant van het voormalige kloostercomplex, een ereplaats te krijgen binnen het nieuwe schoolgebouw.
Zichtbaar maken van een deel van het historische gebouw is daarbij het uitgangspunt geweest, waarbij oud en nieuw door middel van een fraaie ruimtelijke koppeling een levendige eenheid vormen binnen het vernieuwde complex.
De entree voor personeel en bezoekers is gesitueerd onder de overkragende verdieping en loopt langs de straatgevel van de kapel. Daardoor vormt de kapel een interessante begeleiding naar de entree en het hart van het gebouw. 
De nieuwbouw wordt voldoende vrij gehouden van de kapel door de twee  lichtstraten. Zij vormen een fraaie koppeling tussen de kapel en de nieuwbouw en het daglicht valt rijkelijk zowel op de kapel als op de nieuwbouw.
Omdat ook de aula is bekroond door fraai oplopende dakvlakken met veel lichtopeningen zal de bezoeker bij binnenkomst in het gebouw heel natuurlijk naar het licht toe worden getrokken.
Er is voor gekozen het nieuwe gebouw een strakke uitstraling te geven, waarbij de centraal gelegen aula, met een meer gekromde plattegrond, het kloppend hart van het complex vormt.

Voor de buitengevels is fraai metselwerk toegepast in terra/beige kleur. Het licht boven de aula, in combinatie met de lichtkappen rondom de kapel en de zaagtanddaken boven de hoge techniekruimten creëren een rijke sfeer van licht in het gehele gebouw.

Gebouw en omliggend terrein vormen naar mijn oordeel een harmonisch geheel en verrijken de omgeving omdat de kapel een nieuw leven is geboden binnen de nieuwbouw.

Kapel waarin de afdeling Zorg en Welzijn haar plaats vindt., beschrijving komt hierna.

Kapel waarin de afdeling Zorg en Welzijn haar plaats vindt.

Koppeling kapel en nieuwbouw., beschrijving komt hierna.

Koppeling kapel en nieuwbouw.

Begane grond-kapel uitnodigend gelegen aan aula., beschrijving komt hierna.

Begane grond-kapel uitnodigend gelegen aan aula.

Verdieping-aula en kapel luchtig verbonden aan nieuwbouw., beschrijving komt hierna.

Verdieping-aula en kapel luchtig verbonden aan nieuwbouw.

De aula-open en licht, het hart van het gebouw., beschrijving komt hierna.

De aula-open en licht, het hart van het gebouw.

Oorspronkelijk klooster, voor aanvang nieuwbouw., beschrijving komt hierna.

Oorspronkelijk klooster, voor aanvang nieuwbouw.

Interieur kapel-zicht op gewelven en pilasters., beschrijving komt hierna.

Interieur kapel-zicht op gewelven en pilasters.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal