Architectenatelier Petrus

Nieuwbouw VMBO-school te Arnhem

De locatie, het landschap en de wensen van de gebruikers: alle aspecten hebben iets van het unieke van het gebouw bepaald. Het omliggende parklandschap is bepaald door een fraaie compositie van hoge en lage delen van het gebouw. Een belangrijk aspect in mijn opvatting over architectuur is de vaak verrassende werking van zowel natuurlijk licht als kunstlicht.
In het hart van het gebouw bevindt zich het oorspronkelijke schoolgebouw dat is gehandhaafd en in de nieuwbouw is geïntegreerd.
Ter plaatse van de hoofdentree is de 'oudbouw' doorsneden en is er over de volledige breedte en diepte van die doorsnijding een daklicht geplaatst, waarin het oorspronkelijke torentje van het bestaande gebouw is gevat.

De historie komt tot leven in de wijze waarop de oude en nieuwe bebouwing elkaar ontmoeten. De lichtkappen in het gegolfde dak dat over het bestaande gebouw is aangebracht lichten bestaand en nieuw fraai aan.
Daarnaast verschaffen de vele lichthoven en lichtkappen, die op diverse plekken in het compacte gebouw zijn aangebracht, voldoende daglicht en uitzicht.

De inpassing van het gebouw in haar omgeving is vanwege het glooiende landschap en de eis van de buurt zicht te blijven houden op het karakteristieke parklandschap zodanig geboetseerd dat het gebouw fraai verankerd is in het landschap.
Door de sportzalen verdiept aan te brengen kijken omwonenden over het met sedum bedekte dak heen en is het relatief grote volume, met zijn ruim 10.000 m², nauwelijks een storend element in zijn omgeving. 
Door te variëren in de kleuren van het metselwerk neemt het gebouw als een kameleon de kleur aan van haar omgeving, die bestaat uit karakteristieke kleinschalige woonbebouwing, die de status van beschermd stadsgezicht kent.

Voorgevel met vensters, basis voor naamgeving gebouw., beschrijving komt hierna.

Voorgevel met vensters, basis voor naamgeving gebouw.

Oogvormige dakdelen, waaronder parkeren, sedumbedekking., beschrijving komt hierna.

Oogvormige dakdelen, waaronder parkeren, sedumbedekking.

Gymzaal en noodtrappenhuis, verdiept aangelegd in terrein., beschrijving komt hierna.

Gymzaal en noodtrappenhuis, verdiept aangelegd in terrein.

Avondsituatie met ruitvormige dynamische lichtobjecten., beschrijving komt hierna.

Avondsituatie met ruitvormige dynamische lichtobjecten.

Pleinzijde. Gebouw fraai gelegen nabij park Klarenbeek., beschrijving komt hierna.

Pleinzijde. Gebouw fraai gelegen nabij park Klarenbeek.

Plattegrond begane grond. Bestaand en nieuw versmolten., beschrijving komt hierna.

Plattegrond begane grond. Bestaand en nieuw versmolten.

Bruggen verbinden bestaand (blauw geschilderd) en nieuw. , beschrijving komt hierna.

Bruggen verbinden bestaand (blauw geschilderd) en nieuw.

Oorspronkelijke koepel, geïntegreerd in nieuwe glaskap., beschrijving komt hierna.

Oorspronkelijke koepel, geïntegreerd in nieuwe glaskap.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal