Architectenatelier Petrus

Projecten-visie-mijn basishouding

Bij alle projecten treft u een tamelijk uitgebreide toelichting aan. Het kan zijn dat u bij lezing daarvan denkt dat u mij hierdoor leert kennen.

Mijn basishouding ten aanzien van het project, de opdrachtgever en in menselijke contacten in het algemeeen is: herkennen: luisteren, vragen, niet vooringenomen zijn en onderzoeken. Daarmee typeer ik mijn persoonlijke kwaliteiten die ik niet alleen beroepsmatig, maar ook graag in het menselijke contact inzet.

Een project vloeit voort uit de aard van de opdrachtgever; beide zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. U ontdekt wellicht ook daarom geen 'architectuurstijl' in mijn ontwerpen. De beelden van mijn werken maken wel zichtbaar dat elk gebouw als unieke creatie is ontstaan uit de interactie tussen opdrachtgever en mijzelf. In het allereerste contact met de opdrachtgever vertel ik haar dan ook steevast: "Hoe meer u zich wilt laten kennen, hoe zekerder ik weet dat uw gebouw een 'maatkostuum' voor u zal worden".

Ik zet al mijn kwaliteiten graag in om het gebouw te ontwerpen dat de  opdrachtgever wenst. Ik houd daarbij vanzelfsprekend mijn eigen visie op de opgave in het oog om ervoor te waken dat ik mijn beroep geweld aan doe. Trouw blijven aan mijzelf is wezenlijk voor een goede uitoefening van mijn werk.

In mijn praktijk als architect ervaar ik elke dag de vele fraaie kanten van mijn leven. Wellicht hangt dat samen met de wijze waarop ik architect ben geworden. Van LTS via MTS naar HTS heb ik het bouwvak diepgaand leren kennen. Uiteindelijk werd die lange leerweg bekroond door de afronding van mijn studie voor Architect (voor een keer met een hoofdletter) aan de Academie van Bouwkunst te Arnhem.

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland, beschrijving komt hierna.

Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

Nieuwbouw kantoor CUMAE Arnhem, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw kantoor CUMAE Arnhem

Nieuwbouw VMBO-school en Gymzaal Stevensbeek, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw VMBO-school en Gymzaal Stevensbeek

Nieuwbouw Brede School Cothen, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw Brede School Cothen

Nieuwbouw 105 woningen De Slaag, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw 105 woningen De Slaag

Nieuwbouw VMBO-school te Arnhem, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw VMBO-school te Arnhem

Nieuwbouw Bibliotheek- renovatie Cultureel Centrum Wijchen, beschrijving komt hierna.

Nieuwbouw Bibliotheek- renovatie Cultureel Centrum Wijchen

Huis van de Toekomst, beschrijving komt hierna.

Huis van de Toekomst

Diverse woningbouwprojecten, beschrijving komt hierna.

Diverse woningbouwprojecten

Dakkapel familie Reissig-Lageveen Oosterbeek, beschrijving komt hierna.

Dakkapel familie Reissig-Lageveen Oosterbeek

Compilatie van beelden van projecten door de jaren heen., beschrijving komt hierna.

Compilatie van beelden van projecten door de jaren heen.

Presentatie: Met de elementen op deze balk bedient u de diapresentatie. Beschikbare functies zijn: pauzeren/hervatten en rechtstreeks naar een dia.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Tekstkader: Dit kader bevat de hoofdtekst van deze pagina. Klik ter hoogte van de titel om het kader te minimaliseren/herstellen.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Presentatiekader projectpagina: Op een projectpagina is dit vak een geminimaliseerd kader met een nadere toelichting op de getoonde dia. Een geminimaliseerd kader herkent u aan een kleine driehoek met de punt naar boven. Klik ter hoogte van de titel om het kader te herstellen/minimaliseren.

Titelbalk voor dia: Is er op een projectpagina geen specifieke toelichting bij de getoonde dia, dan bevat dit vak alleen de titel van de dia.

Link naar projectpagina: Op algemene pagina's staat hier een link naar het project dat hoort bij de getoonde dia. Een link herkent u aan de onderstreping en aan het driehoekje met de punt naar rechts.

Ik snap het Ik snap het allemaal

Dia: Klik ergens op de dia om alle tekstvakken te verbergen/zichtbaar te maken.

Ik snap het Ik snap het allemaal